avayneshat.ir آوای‌ نشاط

اخبار ویژه
فرو پاشی‌حلقه خیانت به فلسطین
ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

فرو پاشی‌حلقه خیانت به فلسطین

از این گذشته ارزش راهبردی خود را برای غرب از دست داده‌است. از همین رو دستاوردهای زیادی را در این عملیات کسب کردیم اما در حال حاضر رژیم‌صهیونیستی...
جنون تل‌آویو
تأثیر آتش‌افروزی‌های اسرائیل در جنگ غزه بر کشورهای منطقه

جنون تل‌آویو

خاورمیانه یک بمب ساعتی است که هر لحظه امکان انفجار آن و درگیرشدن همه کشورهای منطقه وجود دارد.