کد خبر: ۶۱۵۳۵
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی سالانه در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی برای اشخاص غیرتجاری بالا ۱۸ سال را ۱۰ میلیارد ریال تعیین کردند.

آوای نشاط: نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه - ۱۱ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح ماده ۲۵و ۲۶ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۲۵ این طرح آمده است:ماده (۱۲۶) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان:

الف- در هر سال مالیاتی مجموع درآمدهای موضوع ماده(۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، تا آستانه پنج (۵) برابر معافیت حقوق موضوع ماده(۸۴) این قانون یا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد، در آن سال مالیاتی معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، با رعایت مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی یا دارای تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد (۱۰۰) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه بار می‌تواند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

پ ـ در خصوص سرپرست خانوار، به منظور تسهیل تعاملات خرد اشخاص مذکور از قبیل فروش کالاهای مستعمل به استثنای فروش دارایی‌های موضوع بند (ب) ماده(۱۲۴) این قانون، نصاب بند (الف) این ماده، معادل است با شش (۶) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۱۲میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب بند (ب) این ماده، معادل است با یکصد و بیست (۱۲۰) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون.

ت- در خصوص اشخاص غیرتجاری ایرانی یا دارای تابعیت ایرانی در صورتی که در طول سال مالیاتی، مجموع موارد موضوع ماده(۱۲۴) اشخاص مذکور از مجموع میزان آستانه موضوع بند(الف) و باقیمانده آستانه موضوع بند(ب) این ماده بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور به صورت علی الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ ماده(۱۳۱) این قانون می‌شود و اشخاص موضوع بند(الف) ماده(۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اعلام سازمان موظفند به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را در حساب وی مسدود نماید. شخص مذکور مکلف‌ است ظرف چهل و پنج روز، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت سازمان موظف است مالیات مذکور را وصول نماید.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.


در ماده ۲۶ آمده است:پنج تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) به ماده(۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می‌شود:

«تبصره ۳- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بیش از سه سال و کمتر از شش سال باشد، صرفاً پنجاه درصد(۵۰%) از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور مشمول مالیات می‌شود. همچنین در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور شش سال یا بیشتر از شش سال باشد، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال این دارایی‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. همچنین عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون با دوره تملک سه سال یا کمتر از سه سال، دارایی‌های موضوع بند(۲) ماده(۴) این قانون به استثنای خودروهای دارای پلاک ویژه مناطق مذکور و دارایی‎های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده(۴) این قانون، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات است. عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند(۲) ماده(۴) این قانون که دارای پلاک ویژه مناطق موضوع این تبصره هستند، به نرخ صفر محاسبه می‎شود.

تبصره ۴- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون با دوره تملک سه سال یا کمتر از سه سال ودارایی‌های موضوع بندهای(۲)، (۳) و(۴) ماده(۴) این قانون مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات است.

تبصره ۵- به منظور حمایت از کسب و کارها، مشوق‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:

۱- از «عایدی سرمایه» ناشی از انتقال دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون که مالک دارایی در آن مشغول فعالیت اقتصادی است، معادل مجموع «حقوق و مزایای پرداختی» و پنج برابر «درآمد ابرازی» در طول دوره تملک دارایی‌های مذکور، کسر می‌شود؛ تخفیف مذکور تا سقف هشتاد درصد(۸۰%) مالیات حاصل از انتقال دارایی موضوع این تبصره قابل اعمال است.

۲- از «عایدی سرمایه» ناشی از انتقال دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون که کاربری غیرمسکونی داشته و به اشخاص تجاری اجاره داده شده‌اند، معادل مجموع پنج برابر «درآمد حاصل از اجاره» موضوع ماده(۵۳) این قانون در طول دوره تملک دارایی‌های مذکور، کسر می‌شود؛ تخفیف مذکور تا سقف هشتاد درصد(۸۰%) مالیات حاصل از انتقال دارایی موضوع این تبصره قابل اعمال است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‎رسد.

تبصره ۶- در خصوص اشخاص تجاری که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور بیش از دو سال باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۷- حکم بند(ت) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مورد خریدهای انجام شده از اشخاصی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نیستند از قبیل خریدهای انجام شده از اشخاص غیرتجاری و واردات خدماتی که واردات آنها مستلزم صدور پروانه گمرگی نمی‌باشد، برای کسب و کارها در حدود متعارف جاری نمی‌باشد. دستورالعمل اجرایی این تبصره در خصوص نوع کسب و کار، سقف هزینه، حدود متعارف هر کسب و کار و نحوه پرداخت بهای معامله و احراز آن ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

انتهای پیام/

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: