کد خبر: ۲۸۵۸۱
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸
شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی آمار افزایش تعداد دانشجویان زن در دانشگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی را به تفکیک رشته‌های تحصیلی اعلام کرد.

به گزارش آوای نشاط، شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک مرکز فراقوه‌ای کار نمای 800 صفحه‌ای پیشرفت‌های قانونی درباره زنان پس از انقلاب را ارائه کرده است.

 تصویب سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حوزه علوم تحقیقات و فناوری و تلاش برای تحقق آنها از جمله سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی، مفادی از سند دانشگاه اسلامی و نقشه جامع علمی کشور در موضوع زنان و آموزش عالی، تصویب اصول و مبانی سیاست‌های تحقیقاتی مسائل زنان، تصویب ۲ واحد درس اخلاق خانواده و تصویب ۲ واحد درس عمومی دانش خانواده و جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه وزارت علوم در مورد مرخصی زایمان دانشجویان بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنها به مدت حداکثر ۵ نیم سال (یک سال و نیم قبل از زایمان و ۴  نیم سال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و تخصصی از جمله اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

انتصاب مشاور زنان و خانواده در وزارت علوم و نیز در اکثر دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش دانشجویان دختر، اعضای زن هیأت علمی و کارکنان زن حوزه ستادی از دیگر اقدامات بوده است.

ایجاد مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه زنان و خانواده در دانشگاه‌های تهران- الزهرا (س) شهید بهشتی (ره) و مدیریت حوزه علمیه قم و موسسات غیردولتی و تاسیس مراکز مطالعات زنان در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی دارای رشته مطالعات زنان و خانواده، تاسیس انجمن‌های علمی در موضوع زنان و خانواده شامل انجمن ایرانی مطالعات زنان- انجمن ایرانی روانشناسی خانواده- انجمن مطالعات خانواده در ایران نیز در این سال‌ها انجام شده است.

همچنین بر اساس آمار ارائه شده در دو دهه اخیر در بیست سال گذشته تعداد دانشجویان دختر تقریبا دو برابر شده است.

افزایش بی‌سابقه تعداد دانشگاه‌های کشور از ۲۲۳ دانشگاه در سال ۱۳۵۵ به ۲۶۴۰  دانشگاه در سال ۱۳۹۵ نیز در آمار عنوان شده و تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی زن از ۶ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

در سال ۱۳۹۵ تعداد۳۰۵ تشکل و تعداد ۳۴۰۷ کانون فرهنگی در دانشگاه‌های کشور فعالیت داشته‌اند، در این زمینه تعداد نشریات دانشجویی نیز به تعداد ۵۰۸۶ مورد رسیده است. بخش عظیمی از فعالان این تشکل‌ها و نشریات دختران دانشجو هستند.

رشد ۱۶ برابری تعداد زنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها نسبت به قبل از انقلاب اسلامی را شاهد بوده‌ایم به طوری که در سال ۱۳۵۷ سهم زنان هیأت علمی ۱.۴ درصد بوده و در سال ۱۳۹۶ به ۲۴ درصد رسیده است.

در حال حاضر زنان ۲۰ درصد از اساتید دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند به طوری که ۷ هزار نفر از اساتید دانشگاه‌ها زن هستند، در حالی که پیش از انقلاب تنها ۱.۴ درصد اساتید دانشگاه‌ها زن بوده‌اند.

تعداد دانشجویان دختر در رشته‌های پزشکی از ۳۱۸۶۹ در سال ۱۳۹۶-۷۰ به ۱۶۱۸۴۵ نفر در سال ۱۳۹۴-۹۵ در رشته علوم انسانی از ۳۱۶۱۷ نفر در سال ۱۳۶۹-۷۰ به ۱۰۵۸۷۴۵ نفر در سال ۱۳۹۴-۹۵ در رشته‌های علوم پایه از ۱۵۹۵۰ نفر در سال ۱۳۶۹-۷۰ به ۱۷۵۹۰۶ نفر در سال ۱۳۹۴-۹۵ در رشته‌های فنی مهندسی از ۳۱۴۷ نفر در سال ۱۳۶۹-۷۰ به ۳۰۸۸۲۱ نفر در سال ۱۳۹۴-۹۵ در رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از ۴۴۵ نفر در سال ۱۳۶۹-۷۰ به ۱۰۱۳۵۸ نفر در سال ۱۳۹۴-۹۵ و رشته‌های هنر از ۲۲۹۷ نفر در سال ۱۳۶۹-۷۰ به ۱۹۵۸۸۴ نفر در سال ۱۳۹۴-۹۵ رسیده است.

در سال ۹۹-۱۳۹۵ از مجموع ۱۸۷۱۵۹۹ نفر دانشجوی دختر، ۲۳۲۷۵۷ نفر آنها در مقطع کاردانی،۱۱۷۹۷۵۰  نفر در مقطع کارشناسی، ۳۵۳۵۵۳ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، ۴۶۳۱۶نفر در مقطع دکترای حرفه ای و ۵۹۲۲۰ نفر در مقطع دکترای تخصصی مشغول به تحصیل بودند.

در سال ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ از مجموع ۳۳۲۵۱۳ نفر دختر فارغ التحصیل، تعداد ۵۸۸۶۲ نفر مدرک کاردانی ۲۰۹۲۱۲ نفر مدرک کارشناسی، ۵۷۴۶۴ نفر مدرک کارشناسی ارشد، ۳۴۲۲ نفر مدرک دکترای حرفه ای و ۳۵۵۳ نفر مدرک دکترای تخصصی اخذ کرده اند.

بر اساس آمار سالنامه آماری کشور، در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵، ۲۰۷۱۸ نفر از آموزش گران دانشگاهی (اعضای هیأت علمی تمام وقت مؤسسات آموزش عالی را زنان تشکیل می دادند.

نسبت پذیرفته شدگان زن در آموزش عالی طی سال های ۸۵-۱۳۵۵؛ از ۳۴ درصد به ۵۱ درصد به نفع زنان افزایش چشمگیری داشته است.

نسبت دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی طی سال های ۸۵-۱۳۵۵؛ از ۲۹ درصد به ۵۳ درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

نسبت دانشجویان زن در رشته های علوم انسانی ۸۶ - ۱۳۶۵؛ از ۴۶ درصد به ۶۱ درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

نسبت دانشجویان زن در رشته های علوم پایه ۸۶ - ۱۳۶۵؛ از ۳۳ درصد به ۶۸ درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

نسبت دانشجویان زن در رشته های فنی - مهندسی ۸۶ - ۱۳۶۵؛ از ۳ درصد به ۲۹ درصد افزایش داشته است.

نسبت دانشجویان زن در رشته های کشاورزی و دامپروری ۸۶ - ۱۳۶۵؛ از ۷ درصد به ۴۷ درصد افزایش جهشی داشته است.

نسبت دانشجویان زن در رشته های هنر ۸۶ - ۱۳۶۵؛ از ۴۹ درصد به ۵۶ درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

نسبت دانشجویان زن در رشته های علوم پزشکی ۸۶ - ۱۳۶۵؛ از ۴۵ درصد به ۸۶ درصد به نفع زنان افزایش چشمگیری داشته است.

نسبت دانشجویان زن در مقطع کاردانی ۸۶ - ۱۳۶۵، از ۲۳ درصد به ۴۱ درصد افزایش داشته است.

نسبت دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ۸۶ - ۱۳۶۵؛ از ۳۲ درصد به ۵۷ درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

نسبت دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد ۸٦ - ۱۳۶۵، از ۲۱ درصد به ۴۳ درصد افزایش داشته است.

نسبت دانشجویان زن در مقطع دکتری ۸۶ - ۱۳۶۵؛ از ۳۱ درصد به ۳۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۶ و با هدف ارتقای علم و دانش و توسعه آموزش دانشگاهی و با تکیه بر مشارکت‌های مردمی تاسیس شده است و تعداد دانش‌آموختگان زن دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس تاکنون ۲۴۳۹۶۲۹ نفر است که در حال حاضر ۸۵۸۵ نفر از کارکنان واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، ۳۵۱ نفر از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ۵ نفر از رؤسای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی زنان هستند.

از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۷۳۱۴ نفر زن هستند.

در دانشگاه آزاد اسلامی تعداد ۶۵ تشکل دانشجویی زنان، در ۲۵ استان کشور مشغول به فعالیت هستند.

در حال حاضر تعداد ۲۲۲ دفتر مشاوره خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد که تا کنون حدود ۳۳۰۲۱ دانشجوی دختر به این دفاتر مراجعه و از خدمات این دفاتر بهره مند شدند.

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد ۲۴۸۲۹ وام دانشجویی ازدواج توسط دانشگاه آزاد اسلامی به دانشجویان پرداخت شده است.

آموزشکده های سما دوره های دانش افزایی برای دانشگاهیان زن در موضوع زنان و خانواده را برگزار می‌کند، تاکنون ۱۰۵ دوره برای اساتید، ۱۱۱۴ دوره برای کارکنان و ۱۲۳۲ دوره برای دانشجویان برگزار کرده است.

آموزشکده های سما اقدام به برگزاری دوره های دانش افزایی برای دانشگاهیان زن نموده است که تاکنون ۱۲۲۰ دوره برای اساتید، ۱۰۱۱ دوره برای کارکنان و ۸۴۲ دوره برای دانشجویان برگزار کرده است.

۱۲۹۴۰۲ داوطلب زن آزمون سراسری، ۳۸۲ نفر دانشجوی زن غیر ایرانی پذیرفته شده، ۲۱۸ نفر دانش آموخته زن غیر ایرانی، ۹۱۴۸۲ دانش آموخته زن، ۲۵۲ دانش آموخته زن در رشته مدیریت خانواده، ۸۰۳ دانش آموخته زن در رشته کودکیاری مربی کودک ، ۱۲۰ زن عضو هیأت علمی و ۴ آموزشکده و مراکز آموزشی خاص دختران آمار مرتبط به آموزشکده های سما در حوزه زن و خانواده است.

تاکنون تعداد ۵۴۰۴۷ دانشجوی دختر آموزشکده های سما در مسابقات قرآنی و فرهنگی شرکت کرده اند.

تاکنون آموزشکده های سما تعداد ۲۸۱۱ جلسات هم اندیشی زنان در زمینه های قرآنی، فرهنگی و هنری اساتید را برگزار کرده است.

تاکنون تعداد ۲۳۸۹۲ دانشجوی دختر آموزشکده های سما به مراکز مشاوره خانواده آموزشکده مراجعه و از خدمات آن بهره برده اند.

تاکنون ۵۵۰۳ دانشجوی دختر آموزشکده های سما در مسابقات، جشنواره های علمی و پژوهشی شرکت کرده اند. تاکنون ۴۲۳ مسابقه و جشنواره علمی و پژوهشی در سطوح مختلف توسط آموزشکده های سما برای زنان برگزار شده است.

تاکنون آموزشکده های سما ۳۵۷ برگزیده زن در مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشی مرتبط با زنان داشته است. تاکنون ۵۴ نفر از شرکت کنندگان آموزشکده های سما در کنفرانس های علمی و پژوهشی در سطح بین الملل زنان بوده اند.

۹۶ نفر از دانشجویان دختر آموزشکده های سما جزء مخترعان بوده اند.

تاکنون ۶۴ همایش با موضوع زن و خانواده توسط آموزشکده های سما برگزار شده است.

تاکنون ۸ طرح پژوهشی با موضوع زن و خانواده در آموزشکده های سما انجام شده است.

تاکنون ۱۵ نفر از اساتید زن در آموزشکده های سما از فرصت های مطالعاتی استفاده کرده اند.

همچنین تعداد بانوان برگزیده زن جایزه شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۵، ۷۷ نفر بوده است.

تعداد بانوان برگزیده زن جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، ۳۴ نفر بوده است.

تعداد بانوان بهره مند جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، ۱۰۴ نفر بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده بنیاد ملی نخبگان، تعداد کل بانوان جذب در مقطع دکترای تخصصی در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۷ ، ۶۵ نفر بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده بنیاد ملی نخبگان تعداد بانوان جذب علمی در مقطع دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ، ۱۶۴ نفر بوده است.

تعداد بانوان برگزیده زن جایزه شهید چمران بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکترای تخصصی، در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ، ۴۱ نفر بوده است.

تعداد بانوان بهره مند جایزه شهید دکتر کاظم آشتیانی بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکترای در سال ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶ ، ۲۸ نفر بوده است.

تعداد بانوان برگزیده المپیاد دانش آموزی نانو در مقطع پیش دانشگاهی، نهم، دهم، یازدهم در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۴ ،۱۲ نفر بوده است، که ۲ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز در این المپیاد کسب شده است.

تعداد بانوان برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی در رشته نوآوری، پژوهش های توسعه ای در سال - های ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴، ۲ نفر بوده که رتبه دوم را به دست آورده اند.

تعداد بانوان برگزیده جشنواره جوان خوارزمی در رشته های نوآوری، پژوهش های بنیادی، طرحهای توسعه ای، هنر، علوم اجتماعی و روانشناسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم زیستی و پزشکی، مکاترونیک، فیزیک و نجوم، هنر و معماری، زبان و ادبیات فارسی، برق و الکترونیک و نانو فن آوری در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۴، ۴۹ نفر بوده است که ۴ نفر رتبه اول، ۱۹ نفر رتبه دوم و ۲۶ نفر رتبه سوم کسب شده است.

تعداد بانوان برگزیده جشنواره رازی در رشته های علوم بالینی و سلامت، محققین، علوم پایه پزشکی، محققان پایه در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۴، ۴ نفر بوده است، که یک نفر رتبه اول، یک نفر رتبه دوم و ۲ نفر رتبه سوم کسب شده است.

تعداد بانوان برگزیده جشنواره شیخ بهایی در رشته طراحان کسب و کار در سال ۱۳۹۶، ۲ نفر بوده که رتبه سوم را کسب کرده اند.

تعداد بانوان برگزیده جشنواره فارابی در بخش بزرگسال- جوان در سال ۱۳۹۵-۹۶، ۱۱ نفر بوده است.

تعداد بانوان مخترع برگزیده در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵، ۳۲ نفر بوده است.

تعداد بانوان مخترع شرکت کننده در جشنواره‌های بنیاد ملی نخبگان در بخش بزرگسال- جوان در سال‌های ۱۳۹۷-۹۵  در مجموع ۱۸۲ نفر بوده است.

تعداد بانوان مسابقه ربوکاپ دانش‌آموزی در سال ۱۳۹۵-۹۶، ۱۸ نفر بوده است.

در مسابقه ربوکاپ دانشجویی در سال ۱۳۹۵ تعداد ۲ نفر از بانوان شرکت کرده‌اند.

تعداد مشمولان زن جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان از سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در مجموع ۵۴۵۰ نفر بوده است.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها